Profi - Zarządzanie Nieruchomościami

 
 

Zarządzanie nieruchomościami

 
W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług związanych z administrowanymi budynkami.

Jednym z wiodących zadań firmy jest bieżące utrzymanie nieruchomości w celu zapewnienia użytkownikom racjonalnego jej wykorzystania. Bieżące utrzymanie nieruchomości obejmuje:
  •  konserwację instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, gazu, instalacji elektrycznej, anten i domofonu w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
  • utrzymanie porządku i czystości w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
  • sprawdzenie drożności kanałów wentylacji grawitacyjnej i dymowej oraz sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
  • przeglądy techniczne budynku narzucone obowiązującym prawem,
  • ubezpieczenie nieruchomości.
Firma prowadzi wydzieloną księgowość dla każdej nieruchomości. Naliczanie zaliczek jest wynikiem ponoszonych kosztów na danej nieruchomości. W celu zapewnienia płynności finansowej prowadzona jest windykacja należności. Wszystkie operacje finansowe są bezgotówkowe, poprzez uzgodniony bank i wskazane konto. Każda wypłata z funduszu remontowego jest uzgodniona ze współwłaścicielami (właścicielem) nieruchomości. Firma zapewnia profesjonalne prowadzenie spraw finansowych.

Przeprowadzane remonty lub modernizacje budynków wymagają nadzoru osób posiadających uprawnienia budowlane celem zapewnienia prawidłowego wykonania robót oraz słuszności ponoszonych kosztów. W uzgodnieniu z właścicielem lub współwłaścicielami firma zapewnia wyżej wymienioną usługę oraz jej sumienne i rzetelne wykonanie.
 
 
 
 

e-Kartoteka

Logowanie

 
 
 
 
 
 

Wyślij odczyt wodomierza

 
 

Numery alarmowe

 

531 008 800 pogotowie
512 719 703 awaryjne (całodobowe)
112numer alarmowy
999pogotowie ratunkowe
998straż pożarna
997policja
994pogotowie wod-kan
992pogotowie gazowe

991pogotowie energetyczne
986straż miejska
32 373 33 88Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze
32 388 76 15Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Bytom
32 332 66 00Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice