Profi - Zarządzanie Nieruchomościami

 
 

Aktualności

 
  • Co z tym grzaniem?
  • 15.10.2015
  • Rozpoczął się już sezon grzewczy, trzeba włączyć ogrzewanie. Skąd o tym wiemy?  Jest po prostu zimno, jednak subiektywne odczucia tu nie wystarczą, należałoby się podeprzeć konkretnymi przepisami, szczególnie, gdy dochodzi do sporów z mieszkańcami.
    
   Niestety prawo tego wprost nie reguluje,  lakoniczną  definicję sezonu grzewczego zawiera jedynie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego funkcjonowania systemów ciepłowniczych.  Wynika z niej, że sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania lokali. Jak widać niewiele z niej wynika.
    
   Dalej jednak nie wiadomo, o jakie konkretnie warunki w tym przepisie chodzi, dlatego w niektórych wspólnotach podejmowane są uchwały, w których określa się temperaturę zewnętrzną, która obliguje zarządcę do uruchomienia ogrzewania.
    
   Taka regulacja  nie rozwiązuje  jednak sprawy, ponieważ zasadnicze znaczenie ma temperatura w lokalach, do zapewnienia której jest zobligowany zarządca budynku  przy jednolitym systemie ogrzewania.
    
   Cytowane powyżej rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) obowiązuje również wspólnoty mieszkaniowe, o ile zawarły umowy o dostawę energii cieplnej, gazu do celów grzewczych, jednak niestety nie określa terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego.
   Uruchomienie ogrzewania odbywa się zawsze na indywidualne zgłoszenie jednostki zarządzającej obiektem, która de facto podejmuje decyzję w tym zakresie.
    
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) określając warunki projektowania instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku odwołuje się do Polskich Norm dotyczących obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, zgodnie z nimi temperaturę +20 stopni należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej oraz w   pokojach mieszkalnych, przedpokojach, kuchniach wyposażonych w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń.
    
   Aż +24 stopnie powinien wskazywać termometr w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania i na pobyt ludzi bez odzieży, w łazienkach, rozbieralniach-szatniach, umywalniach, natryskowniach, halach pływalniach, gabinetach lekarskich z rozbieraniem pacjentów, salach niemowląt i salach dziecięcych w żłobkach, jak również w salach operacyjnych.
    
   Z powyższego wynika, że temperatura, którą winna zapewnić instalacja grzewcza, to 20 stopni   w mieszkaniach i lokalach użytkowych, z wyjątkiem łazienek i ubikacji, gdzie minimum wynosi 24 stopnie.
    

   [Portal Informacyjny Zarządca]

 •  
 

e-Kartoteka

Logowanie

 
 
 
 
Zapomniałeś hasła?
 
 
 

Wyślij odczyt wodomierza

 
 

Numery alarmowe

 

531 008 800 pogotowie
512 719 703 awaryjne (całodobowe)
112numer alarmowy
999pogotowie ratunkowe
998straż pożarna
997policja
994pogotowie wod-kan
992pogotowie gazowe

991pogotowie energetyczne
986straż miejska
32 373 33 88Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze
32 388 76 15Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Bytom
32 332 66 00Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice